VÄLKOMMEN TILL ALTERNATIVT!

Var du med? Kan du berätta? Har du bilder? Vad hände sedan? Känner du igen någon på bilderna? Vill du ha kontakt med någon? Hör av dig!

Skicka tips på webbplatser med ”alternativt” innehåll. Konst, musik eller andra kulturella aktiviteter med anknytning till alternativrörelsen är intressanta. Betydelsen av lek och kultur i alternativrörelsens barndom var viktig. Har du filmer, inspelningar – tal och musik? Läs gärna policyn!

ATT ARKIVERA

Material som Fri Press publicerar kan komma att i någon form lämnas över till Riksarkivet för bevarande, för forskning och inspiration. Redan nu finns där skänkt material rörande alternativrörelsen vilket går att söka i NAD, (Nationell ArkivDatabas).

Mer information om arkivering och bevarandefrågor kommer att publiceras här eller i anslutning till aktuellt material. Bidra gärna med tankar.


AKTIVA ALTERNATIVARE

På webbplatsen Alternativt.nu – praktisk kunskap om självhushållning går det att hitta mycket intressant. Under rubrikerna ”Forum”, ”Handbok” och ”Butik” finns allt ifrån krikonrecept till snigelodling. Redaktionen saknade rätt app då dessa aktiviteter var aktuella:-)

Har du förslag på fler aktuella ”alternativ”?

BESKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR

Vad är alternativrörelsen? Går den att exakt definiera och avgränsa. Ett försök till definition finns på Wikipedia. Alternativrörelsen har, sedan den började ta form som en verklig rörelse i Sverige runt 1968, tagit många fler och varierande vägar. Nya människor har tagit vid – andra har funnit nya vägar eller tagit timeout.

Hur man än väljer att betrakta alternativrörelsen så har den en makalös genomslagskraft. En del av det som på för fyrtio år sedan uppfattades som galet, flummigt eller meningslöst har blivit vardag för en majoritet av människorna i västvärlden: kollektiv och kooperativ, naturenlig odling och självhushåll, kompost och källsortering, sol- och vindkraft…
Listan kan göras längre över sådant som alternativrörelsen har bidragit till. Med vad?

DINA EXPERIMENT & ERFARENHETER

Vill du berätta något? Har du material och vill ha hjälp med att publicera så finns det kanske möjlighet att Fri Press kan bistå. Kanske har du redan en fungerande webbplats och då kan du länka härifrån.

Gör ett inlägg i GÄSTBOKEN!

Mejla alternativtfripress.se eller använd formuläret till höger.

Bli själv skribent och bidra själv i FORUM – eller skicka mejl så lägger vi upp. Hör av dig!