2015-03-20

Så lämnade vi lägenheten i Teckomatorp. Det är  vemodigt, men viktigt att komma vidare mot nya äventyr.

Tack, ni som hjälpte oss med flytten!