2015-02-13

Så var skolan slut. Efter femton år som gymnasielärare och nu senast nästan tre år på Folkuniversitetets gymnasieskola Carl Adolph Agardh i Lund tar jag åtminstone timeout. Det känns sorgligt att lämna kollegor och elever innan läsårets slut.

Det finns flera anledningar till att jag slutar. En är att jag inte klarar att sköta mitt jobb utifrån de krav samhället ställer på mig. Inte heller kan jag svara upp emot de behov och förväntningar mina elever har. Dessa problem delar jag med väldigt många lärare runt om i landet. Lösningen är egentligen enkel. Det handlar om vilka resurser som ställs till förfogande. Det handlar som vid så många andra problem i samhället om ekonomi.

larareVill du höra mer om detta besöker du denna blogg vid ett senare tillfälle. Välkommen!