KARAVANDAGS

Karavanen har en egen sida – KARAVANEN 1978. Bilderna här är ifrån förberedelserna på Fösingsmåla. Flera var de som anslöt, kom med sina hästar och byggde sina vagnar för den långa färden.