Love och peace i lingonskogen

“Här lever man med de gamla hippieidealen från sextio- och sjuttiotalet”. I Lena Birgerssons och Rune Johnssons dokumentär får vi får följa livet på Trottagården med människor, djur och gröda under ett år. Vi får också följa med Esther, Ingemar på besök i en spansk by bland bergen. Programmet sändes i SVT för första gången 16 juni 1996. Det går att se filmen igen. Dela med er!

Som nämnts kommer Karavanens och Fösingsmålas webbplatser att slås ihop och utökas med fler tema. Vad tycker du ska vara med som är representativt och inspirerande från 1900-talets alternativrörelse i Sverige? Kom med förslag! Vi behövs fortfarande.