TINGMÖTE -92

Alternativrörelsen var ganska löst sammansatt. Gemenskapen bygge på vänskap, eldsjälar och idéer som skulle praktiseras. En typ av gemenskap är – för den finns fortfarande – Tingmötena. Dessa anordnas årligen, ibland två gånger om året, människor från Norden. Under Tingmötena hålls samtal om naturens krafter och hur vi små människor med fredliga medel ska kunna kämpa emot de krafter som inte respekterar naturen. Gemensam massage, meditation, yoga, svetthyddebadande, örtsamling, matlagning är vanligt förekommande aktiviteter. En viss koppling till den internationella ”Regnbågsrörelsen” finns.

Här några bilder från ett tingmöte på den plats där Fösingsmåla gård legat.