Var du med? Mötte du karavanen?

Skriv och berätta!

Har du foton eller tidningsklipp?

Skicka och dela!

 

Hör av dig med ett mejl till karavanen@fripress.se .


UTOPI I PRAKTIKEN!

Kristoffer Ekberg publicerade i höstas sin avhandling Mellan flykt och förändring – Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö. Ekberg sätter levnadsexperiment och projekt som Karavanen i ett större sammanhang och undersöker hur vi kommunicerade våra idéer och hur vi spred dem till omvärlden.

Att agera utopiskt är att ifrågasätta sakernas nuvarande tillstånd, agerandet utgör en kritik där bristerna i det existerande uppmärksammas. Jag har argumenterat för att utopismen också måste artikulera innehåll i det som önskas och motsättningar till det som ska lämnas.

Du kan läsa den online här!

KARAVANEN1978
RULLAR VIDARE

Denna webbplats dokumenterar en  den så kallade alternativrörelsen som håller på att samlas under Fri Press. Jordljus finns! Ljudsidan behöver komma på plats.

Att sidan heter Karvanen1978 betyder inte att det bara handlar om det året och det experimentet. Det finns plats för annat som anknyter till Karavanen och människorna som var med.

Vad gör du nu? Hör gärna av dig. Skriv och berätta!

Har du bilder ifrån Karavanen, något du skrivit eller ritat? Hör av dig!

Finns det länkar som du tycker passar på Karavanen 1978? Skicka dem!

HISTORIA

Det går inte att komma ihåg allt som hände, alla möten, tankar och drömmar som vi upplevde för trettio år sedan. Mycket finns ändå kvar och behöver berättas. Du får mycket gärna bidra med DIN berättelse. Den kan vara kort, lång, poetisk. Följ länken HISTORIA ovan!