Malmö • höst 2020

Bild med texten Fri Press 1969-2020 Vi fortsätter att samla dokumntation från 1900-talets svenska alternativrörelse – minnen för många och inspiration för alla intresserade. Stöd oss med ett bokköp. Det finns säkert något för dig. Besök www.fripress.seTack för de glada tillropen. De ger inspiration till det fortsatta arbetet med att dokumentera 1900-talets alternativrörelse. Vi delar inte bara minnena utan bilderna och berättelserna inspirerar också de som inte var med. För faktum är att experimenten och de allvarsamma lekarna har “smittat av sig”. Alla som var med då – när det begav sig – håller inte längre på med samma saker. Tankarna och drömmarna, visionerna och utopierna finns kvar. Men när tiden tar ut sin rätt får andra ta vid.

Vi på det lilla förlaget Fri Press fortsätter samlandet och spridandet. Vi tar fortsatt emot bilder från överlevnadsexperimenten och äventyren. Vi fyller på och publicerar på webbplatser och vinkar lite i sociala medier.

Denna webbplatsen kommer snart att ersättas med en samlingsplats och där kompletteras med några fler teman. En målsättning är också att kunna länka till andra liknande och relevanta projekt.

Det vi gör, gör vi för att vi gillar det. Fri Press har sedan starten 1969 gett ut rätt många böcker. Oavsett om det är poesi eller prosa, har alltid vi alltid strävat efter att vi i texterna ska “SE LJUSET I TUNNELN”.

Besök vår webbplats www.fripress.se. Se vad vi håller på med och ta reda på mer om böckerna.

Stöd oss med ett bokköp!

Varma hälsningar – Dag & Co


Var du med? Mötte du karavanen?

Skriv och berätta!

Har du foton eller tidningsklipp?

Skicka och dela!

 

Hör av dig med ett mejl till karavanen@fripress.se .


UTOPI I PRAKTIKEN!

Kristoffer Ekberg publicerade i höstas sin avhandling Mellan flykt och förändring – Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö. Ekberg sätter levnadsexperiment och projekt som Karavanen i ett större sammanhang och undersöker hur vi kommunicerade våra idéer och hur vi spred dem till omvärlden.

Att agera utopiskt är att ifrågasätta sakernas nuvarande tillstånd, agerandet utgör en kritik där bristerna i det existerande uppmärksammas. Jag har argumenterat för att utopismen också måste artikulera innehåll i det som önskas och motsättningar till det som ska lämnas.

Du kan läsa den online här!

KARAVANEN1978
RULLAR VIDARE

Denna webbplats dokumenterar en  den så kallade alternativrörelsen som håller på att samlas under Fri Press. Jordljus finns! Ljudsidan behöver komma på plats.

Att sidan heter Karvanen1978 betyder inte att det bara handlar om det året och det experimentet. Det finns plats för annat som anknyter till Karavanen och människorna som var med.

Vad gör du nu? Hör gärna av dig. Skriv och berätta!

Har du bilder ifrån Karavanen, något du skrivit eller ritat? Hör av dig!

Finns det länkar som du tycker passar på Karavanen 1978? Skicka dem!

HISTORIA

Det går inte att komma ihåg allt som hände, alla möten, tankar och drömmar som vi upplevde för trettio år sedan. Mycket finns ändå kvar och behöver berättas. Du får mycket gärna bidra med DIN berättelse. Den kan vara kort, lång, poetisk. Följ länken HISTORIA ovan!