LÄS OM KAKOR OCH INTEGRITET HÄR

KARAVANEN 1978 – POLICY

Innehållet på www.fripress.se/karavanen är publicistiskt, ett försök att dokumentera. Texter och bilder återger bara en liten del av vad som hände på Karavanen och människorna som var med. Sidans material är till för att stärka kontakter mellan dem som var med, och andra intresserade, tillvarata krafter, vilja och ambitioner som fanns/finns i alternativa projekt som Karavanen, förmedla nyttiga upplysningar för historieforskning samt kanske underhålla.

Mejl till webbmastern publiceras inte per automatik, och Fri Press sovrar och redigerar i insänt material. Länkar till bloggar och personliga hemsidor med anknytning till Karavanen kan publiceras.

Inget publiceras inte heller utan fotografens eller författarens eller skribentens medgivande. I några fall är dock ursprunget oklart men eventuella anspråk respekteras om de kan styrkas.

Är bilderna väldigt stora, förbehåller Fri Press sig rätten att optimera dem, och ibland beskära. Förbättring av skärpa, färgmättnad etc kan förekomma. Det är meningen att bilderna skall kunna ses på skärmen. Vill någon ha en bild i mer högupplöst eller i annat format går det ju att kontakta den som har originalet.

Om du har bilder eller dokument och har svårt att skanna in dem får du höra av dig. Tidningsurklipp, kartor och filmer är intressanta.

Förslag: den som har material från Karavanen, gör digitala kopior, fotograferar av, skannar etc. med så god upplösning som möjligt. Dessa “kopior” går att sprida. Vill man inte ha materialet kvar buntar vi ihop det och lämnar det till Riksarkivet där det redan idag finns en samling “Alternativrörelsen” Vad tycker du?

Dag Persson 2014