2015-06-27

TILL NATIONELLA, LOKALA OCH INTERNATIONELLA LEDARE

Forskare varnar oss om att klimatförändringarna kan accelerera bortom vår kontroll, vilket hotar vår överlevnad och allt det vi älskar. Vi uppmanar er att hålla den globala temperaturökningen under den oacceptabelt farliga nivån på 2 grader C, genom att fasa ut koldioxidutsläppen till noll. För att uppnå detta måste du snarast skapa realistiska globala, nationella och lokala avtal, för att snabbt flytta våra samhällen och ekonomier till 100% ren energi år 2050 Gör detta rättvist, med stöd till de mest utsatta bland oss. Vår värld är värd att spara och nu är vår stund att agera. Men för att ändra allt behöver vi alla. Följ med oss.

Skriv på petitionen och skicka vidare
https://secure.avaaz.org/en/100_clean_final/

Idag hade 2 753 261 skrivit på. Låt oss bli 3 000 000!